Centromat_Logo

Faqja kryesore
Kthehu tek faqja e fillimit

Shkarko katalogun
Imprint
Kushtet e
përgjithshme të tregtimit
Informacioni i panairit

1a Lloji 1a Mengene të
Jashtme për Qendërzim
1a Lloji 1a Orbital Version i posaçëm
për saldimin orbital
1b Lloji 1b Mengene të Shpejta të Jashtme për Qendërzim
1c Lloji 1c Zinxhirë për Qendërzimin
e Tubacionit
2 Lloji 2 Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 15-64 mm
3a Lloji 3a Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 54-350 mm
3b Lloji 3b Mengene të Brendshme
për Qendërzim
3c Lloji 3c Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 54-940 mm
4 Lloji 4 Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 54-520 mm
4s Lloji 4s Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 120-940 mm
5 Lloji 5 Mengene të Brendshme
për Qendërzim
me Ø 54-520 mm
6 Lloji 6 Pajisja për shpimin,
lëmimin dhe prerjen
9 Lloji 9 Nivelues Fllanxhe
10 Lloji 10 Nivelues i Pjerrtësisë
së Tubit
11 Lloji 11 Shpues Qendror