Impresum

 

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Germany
Telefon: +49 (0)2225 7095715
Fax: +49 (0)2225 7095716
E-mail: info@centromat.de
Internet: www.centromat.de
Jednatel: Peter Müller
Rejstříkový soud: Okresní soud Bonn
Registrační číslo: HRB 662
Č. EORI: DE5006961 (Economic Operators Registration and Identification System)
Číslo daňového poplatníka: 222/5710/3401
DIČ dle § 27a Zákona o dani z obratu: DE 123375043
D-U-N-S® 325493047
Authorized Economic Operator (AEO)
Registration number: DE AEOC 130249

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH has the following certifications:
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 19600:2016
SA 8000:2014Vyloučení ručení

Společnost Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH neručí za správnost, spolehlivost a úplnost informací uvedených na naší webové stránce. Při plném využití platného práva vylučuje společnost Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH a naše připojené podniky jakoukoliv odpovědnost za Vámi nebo třetími stranami utrpěné přímé nebo nepřímé ztráty, resp. průvodní nebo následné škody, které mohly jakýmkoliv způsobem vzniknout přístupem na naše webové stránky nebo využitím jejich obsahu, nebo z důvodu jejich nedostupnosti.

Duševní vlastnictví

Veškerá práva z duševního vlastnictví informací a obsahů dostupných na našich webových stránkách vlastní společnost Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH, naši poskytovatelé licencí a příslušní vlastníci práv. Podstatná část obsahu je chráněna autorským právem, známkovým právem a dalšími právy. Pokud není uvedeno jinak, lze obsah kopírovat jen pro Vaši osobní potřebu. Obsah se nesmí měnit, předvádět nebo zveřejňovat, předávat jiným osobám nebo používat ke komerčním účelům.

Dostupnost

Naše služby jsou poskytovány bez poskytnutí záruky. Dostupnost webových stránek nelze zaručit. Mohou se vyskytovat omezení z důvodu poruch, údržby nebo okolností, na které nemáme žádný vliv. Kvalitu, funkčnost, dostupnost nebo výkon našich webových stránek nebo jakéhokoliv obsahu webových stránek nelze zaručit. Vyhrazujeme si právo kdykoliv, bez předchozího upozornění změnit, vypustit či odstranit obsah našich webových stránek, pozastavit přístup nebo omezit jejich možnosti využití.

Odpovědnost

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah propojených stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Prodej výhradně živnostníkům
a institucím dle veřejného práva.

Pokud chcete získat produkty z našeho dodavatelského programu, rádi Vám poskytneme adresu specializovaného obchodníka.

© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2012

  Zpět na úvodní stránku
  Data protection