ახალ მისამართზე, ტელ. და ფაქსის ნომერი
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
ტელეფონი: +49 (0)2225 7095715
ფაქსი: +49 (0)2225 7095716
ელ-ფოსტა და ვებ-მისამართი რჩება უცვლელი !

ტიპი 1a ტიპი 1a ორბიტული ტიპი 1b
დაცენტრების გარე
ჩამჭერები

სპეციალური
ვერსია ორბიტული
შედუღებისათვის

სწრაფი დაცენტრების
გარე ჩამჭერები
ტიპი 1c ტიპი 2 ტიპი 3a
მილის დაცენტრების
ჯაჭვები
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 15-64 მმ
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 54-530 მმ
ტიპი 3b ტიპი 3c ტიპი 4
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 54-940 მმ
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 54-520 მმ
ტიპი 4s ტიპი 5 ტიპი 6
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 120-940 მმ
დაცენტრების შიდა
ჩამჭერები Ø 54-520 მმ
ბურღვისა და გალესვისა
და დაცერებული
ნაპირის მოწყობილობა
ტიპი 9 ტიპი 10 ტიპი 11
კიდეს თარაზო მილის დახრის დონე ცენტრის გამხვრეტი
კატალოგის ჩამოტვირთვა ვაჭრობის ზოგადი
ვადები და პირობები
ინფორაცია
გამოფენა-გაყიდვის შესახებ
საწყის გვერდზე დაბრუნება Code of Conduct ანაბეჭდი

მილების ცენტრირება — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2021