ტიპი 10 მილის დახრის კუთხე
  ტიპი 10
 

მაგნიტური დახრის დონე რეგულირებად წყლის თარაზოთი სკალით. სკალაზე დატანილია გრადუსები და ასევე დახრის პროცენტების მარკირება. შესაძლებელია ნებისმიერი კუთხის გრადუსის ან დახრის ადვილად დაყენება და წაკითხვა დამატებითი გაანგარიშების გარეშე. ამნაირად მილსადენის დახრის პროცენტი ადვილად შესამოწმებელია. მასალა: ანოდირებული ალუმინი.

 
  სიგრძე წონა  

ზომა 1 300 მმ 0,20 კგ  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  საწყის გვერდზე დაბრუნება