ტიპი 1a დაცენტრების გარე ჩამჭერები
  ტიპი 1a
 

თანაბარი და სხვადასხვა დიამეტრის მილების სწრაფი და ზუსტი დაცენტრებისათვის საერთო ცენტრირებულ ხაზზე. დიამეტრის ავტომატური კომპენსაცია. არ არის აუცილებელი დამატებითი რეგულირება. შედუღების პროცესში ყველა დეტალი რჩება ადვილად ხელმისაწვდომი.

ელექტროლიტური კოროზიის თავიდან ასაცილებლად ჩვენ გირჩევთ ვერსიებს უჟანგავი პოლადის ჩამჭერი მკლავებით (VA 1.4301).

 
  ზომა A ზომა B ზომა C

დამაგრების დიაპაზონი 10 - 70 მმ 40 - 140 მმ 75 - 330 მმ
წონა 2,00 კგ 5,30 კგ 26,00 კგ
სივრცული სქემა, ტიპი 1a
 

სივრცული სქემა, ტიპი 1a

 
ზომა A ზომა B ზომა C

a) 10 - 70 მმ   a) 40 - 140 მმ   a) 75 - 330 მმ  
b) 160 მმ   b) 210 მმ   b) 360 მმ  
c) 125 მმ   c) 200 მმ   c) 400 მმ  
d) 140 მმ   d) 190 მმ   d) 350 მმ  
e) 57 მმ   e) 82 მმ   e) 115 მმ  
f) 41 მმ   f) 55 მმ   f) 115 მმ  
g) 65 მმ   g) 95 მმ   g) 235 მმ  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  საწყის გვერდზე დაბრუნება