ტიპი 3c დაცენტრების შიდა ჩამჭერები
  ტიპი 3c
 

თანაბარი დიამეტრის მილების დამაგრებისათვის ან როგორც ჩამჭერი მარტო ერთი გასაფართოებელი ჩამჭერით.

ელექტროლიტური კოროზიის თავიდან ასაცილებლად ჩვენ გირჩევთ ვერსიებს უჟანგავი პოლადის საბრჯენი ძელებით (VA 1.4301).

 
  დამაგრების დიაპაზონი წონა  

ზომა 1 54 - 140 მმ 1,00 კგ  
ზომა 2 85 - 220 მმ 2,40 კგ  
ზომა 3 120 - 350 მმ 6,00 კგ  
ზომა 4 180 - 520 მმ 14,00 კგ  
ზომა 4/s 400 - 940 მმ 20,00 კგ  
სივრცული სქემა, ტიპი 3c
 

სივრცული სქემა, ტიპი 3c

 
ზომა 1 ზომა 2 ზომა 3 ზომა 4 ზომა 4/s  

a) 54 - 140 მმ 85 - 220 მმ 120 - 350 მმ 180 - 520 მმ 400 - 940 მმ  
b) 88 მმ 144 მმ 233 მმ 300 მმ 300 მმ  
c) 305 მმ 480 მმ 540 მმ 630 მმ 630 მმ  
d) 220 მმ 335 მმ 300 მმ 325 მმ 325 მმ  
e) 20 მმ 26 მმ 34 მმ 36 მმ 36 მმ  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  საწყის გვერდზე დაბრუნება