Τύπος 1a Διάταξη εξωτερικού κεντραρίσματος
  Τύποςe 1a
 

Με την πρώτη, γρήγορο, ασφαλές και ακριβές κεντράρισμα και σύσφιξη σωλήνων, αξόνων και ράβδων κυκλικής διατομής όλων των διαμέτρων - ακόμα και όταν αυτές αποκλίνουν σημαντικά, μέσω αυτόματης προσαρμογής διαμέτρων. Χωρίς πρόσθετη προσαρμογή, χωρίς βοηθήματα, χωρίς ενδιάμεσους ελέγχους, με το σημείο συγκόλλησης πάντοτε προσβάσιμο από όλες τις πλευρές.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων, παραδίδουμε όλες τις εκδόσεις μόνο με βραχίονες σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα (VA 1.4301).

 
  Μέγεθος A Μέγεθος B Μέγεθος C

Περιοχή σύσφιξης 10 - 70 mm 40 - 140 mm 75 - 330 mm
Βάρος 2,00 kg 5,30 kg 26,00 kg
Φύλλο διαστάσεων Τύπος 1a
 

Τύποςe 1a Φύλλο διαστάσεων

 
Μέγεθος A Μέγεθος B Μέγεθος C

a) 10 - 70 mm   a) 40 - 140 mm   a) 75 - 330 mm  
b) 160 mm   b) 210 mm   b) 360 mm  
c) 125 mm   c) 200 mm   c) 400 mm  
d) 140 mm   d) 190 mm   d) 350 mm  
e) 57 mm   e) 82 mm   e) 115 mm  
f) 41 mm   f) 55 mm   f) 115 mm  
g) 65 mm   g) 95 mm   g) 235 mm  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Αρχική σελίδα
  Data protection