Τύπος 1b Εντατήρας σωλήνων ταχείας σύσφιξης
  Τύποςe 1b
 

Για ακριβές κεντράρισμα και σύσφιξη σωλήνων χωρίς περιορισμό μήκους καθώς και κεκαμμένων σωλήνων, φλαντζών, εξαρτημάτων Τ, εξαρτημάτων συστολής και λοιπών τεμαχίων προσαρμογής σε σωλήνες. Οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς πρόσθετα βοηθήματα. Το σημείο συγκόλλησης είναι προσβάσιμο από όλες τις πλευρές. Η ρύθμιση ακριβείας των διαμέτρων σωλήνων γίνεται μέσω πεταλούδων.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, συνιστούμε τις εκδόσεις από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βίντεο χρήσης

 
Μέγεθος Περιοχή σύσφιξης   Βάρος Τύποςe 1b

A 20 - 90 mm   1,40 kg
B 50 - 150 mm   3,00 kg
C 90 - 190 mm   3,30 kg
D 125 - 225 mm   6,80 kg
E 225 - 370 mm   8,65 kg Τύποςe 1b
       
       
       
       
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2015

  Αρχική σελίδα
  Data protection