Τύπος 1c Αλυσίδες κεντραρίσματος σωλήνων
 
Τύποςe 1c einfache Kette Τύποςe 1c doppelte Kette Τύποςe 1c einfache Kette
 

Τύποςe 1c einfache KetteΓια κεντράρισμα και σύσφιξη επιμήκων σωλήνων χωρίς περιορισμό μήκους καθώς και κεκαμμένων σωλήνων, εξαρτημάτων Τ, φλαντζών, εξαρτημάτων συστολής και λοιπών τεμαχίων προσαρμογής σε σωλήνες και δοχεία. Οι εύκαμπτες αλυσίδες εξωτερικού κεντραρίσματος CENTROMAT® εφαρμόζουν σε κάθε σωλήνα και κάθε δοχείο. Επιμηκύνονται και βραχύνονται κατά επιθυμία μέσω απλής αντικατάστασης των συμπληρωματικών στοιχείων. Διατίθενται σε 5 εκδόσεις και έναντι πρόσθετης χρέωσης σε εκδόσεις από γαλβανισμένο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.

 

Ελαφρά έκδοση, μονή αλυσίδα, μέγεθος 150
προορίζεται κυρίως για φλάντζα, εξάρτημα συστολής, ελλειψοειδή πυθμένα κ.λπ. σε σωλήνα,
ελάχιστης εξωτερικής διαμέτρου 168,3 mm
Τυποποιημένο μήκος: 650 mm = 5 στοιχεία αλυσίδας (DN 150)
Συμπληρωματικό στοιχείο: 125 mm

Μεσαία έκδοση, μονή αλυσίδα, μέγεθος 200
προορίζεται κυρίως για φλάντζα, εξάρτημα συστολής, ελλειψοειδή πυθμένα κτλ. σε σωλήνα, ελάχιστης εξωτερικής διαμέτρου 219,1 mm
Τυποποιημένο μήκος: 1275 mm = 7 στοιχεία αλυσίδας (DN 200)
Συμπληρωματικό στοιχείο: 177 mm

Βαριά έκδοση, μονή αλυσίδα, μέγεθος 300
προορίζεται κυρίως για φλάντζα, εξάρτημα συστολής, ελλειψοειδή πυθμένα κτλ. σε σωλήνα, ελάχιστης εξωτερικής διαμέτρου 323,9 mm
Τυποποιημένο μήκος: 1920 mm = 7 στοιχεία αλυσίδας (DN 300)
Συμπληρωματικό στοιχείο: 265 mm

Μεσαία έκδοση, διπλή αλυσίδα, μέγεθος D 200
προορίζεται για τη σύνδεση σωλήνα σε σωλήνα, επιμήκη σωλήνα, τμήμα σωλήνα, ελάχιστης εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 323,9 mm
Τυποποιημένο μήκος: 1275 mm = 7 στοιχεία αλυσίδας (DN 300)
Συμπληρωματικό στοιχείο: 177 mm

Βαριά έκδοση, διπλή αλυσίδα, μέγεθος D 300
προορίζεται για τη σύνδεση σωλήνα σε σωλήνα, επιμήκη σωλήνα, τμήμα σωλήνα, ελάχιστης εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα 323,9 mm
Τυποποιημένο μήκος: 1920 mm = 7 στοιχεία αλυσίδας (DN 300)
Συμπληρωματικό στοιχείο: 265 mm

   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2011

  Αρχική σελίδα
  Data protection