Τύπος 2 Διάταξη εσωτερικού κεντραρίσματος
  Τύποςe 2
 

Με σφήνες. Γρήγορο, ασφαλές και ακριβές κεντράρισμα και σύσφιξη φλαντζών, στομίων, δακτυλίων κ.λπ. σε σωλήνες και κυλινδρικά δοχεία σε έναν κύκλο εργασίας. Αυτόματη προσαρμογή διαμέτρων ακόμα και όταν αυτές αποκλίνουν σημαντικά.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων, παραδίδουμε όλες τις εκδόσεις μόνο με ράγες τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα (VA 1.4301).

 
  Περιοχή σύσφιξης

Βάρος

 

Μέγεθος 004 15 - 19 mm 0,20 kg  
Μέγεθος 003 16 - 20 mm 0,20 kg  
Μέγεθος 002 19 - 25 mm 0,25 kg  
Μέγεθος 001 24 - 32 mm 0,50 kg  
Μέγεθος 01 31 - 40 mm 0,50 kg  
Μέγεθος 0 38 - 52 mm 1,25 kg  
Μέγεθος 00 51 - 64 mm 1,25 kg  
Φύλλο διαστάσεων Τύπος 2
 

Τύποςe 2 Φύλλο διαστάσεων

 
  Μέγεθος 004   Μέγεθος 003   Μέγεθος 002   Μέγεθος 001  

a) 15 - 19 mm   16 - 20 mm   19 - 25 mm   24 - 32 mm  
b) 15 mm   15 mm   15 mm   20 mm  
c) 50 mm   50 mm   54 mm   84 mm  
d) 154 - 170 mm   154 - 170 mm   154 - 170 mm   100 - 225 mm  
e) 15 mm   16 mm   19 mm   34 mm  
f) 20 mm   20 mm   24 mm   44 mm  
g) 100 mm   100 mm   100 mm   149 mm  
h) SW 12   SW 12   SW 12   SW 15  
                 
  Μέγεθος 01   Μέγεθος 0   Μέγεθος 00      

a) 31 - 40 mm   38 - 52 mm   51 - 64 mm      
b) 20 mm   25 mm   25 mm      
c) 84 mm   97 mm   97 mm      
d) 200 - 225 mm   247 - 278 mm   247 - 278 mm      
e) 24 mm   38 mm   38 mm      
f) 44 mm   47 mm   47 mm      
g) 149 mm   170 mm   170 mm      
h) SW 15   SW 27   SW 27      
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Αρχική σελίδα
  Data protection