Τύπος 4 Διάταξη εσωτερικού κεντραρίσματος
  Τύποςe 4
 

Για χρήση όπως περιγράφεται δίπλα στην εικόνα 3α, ωστόσο ιδιαίτερα αποδοτική σε τεμάχια προσαρμογής μεγάλου βάρους λόγω των στοιχείων σύσφιξης που σφίγγουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η διάταξη κεντραρίσματος CENTROMAT® εφαρμόζει με το κάτω στοιχείο σύσφιξης μέσα στο σωλήνα, ύστερα τοποθετείται η φλάντζα κ.λπ. και μέσω του άνω στοιχείου σύσφιξης κεντράρεται και συσφίγγεται οριστικά. Αυτόματη προσαρμογή διαμέτρων.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων, παραδίδουμε όλες τις εκδόσεις μόνο με ράγες τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα (VA 1.4301).

Βίντεο χρήσης

 
  Περιοχή σύσφιξης Βάρος  

Μέγεθος 1/e 54 - 140 mm 1,30 kg  
Μέγεθος 2/e 85 - 220 mm 3,90 kg  
Μέγεθος 3/e 120 - 350 mm 11,50 kg  
Μέγεθος 4/e 180 - 520 mm 27,00 kg  
Φύλλο διαστάσεων Τύπος 4
 

Τύποςe 4 Φύλλο διαστάσεων

 
Μέγεθος 1/e Μέγεθος 2/e Μέγεθος 3/e Μέγεθος 4/e

a) 54 - 140 mm 85 - 220 mm 120 - 350 mm 180 - 520 mm
b) 88 mm 144 mm 233 mm 300 mm
c) 190 mm 309 mm 491 mm 636 mm
d) 290 - 310 mm 445 - 505 mm 745 - 790 mm 850 - 960 mm
e) 20 mm 26 mm 34 mm 36 mm
f) 14 mm 21 mm 25 mm 36 mm
g) 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Αρχική σελίδα
  Data protection