Τύπος 4s Διάταξη εσωτερικού κεντραρίσματος
  Τύποςe 4s
 

Με την πρώτη, γρήγορο, ασφαλές και ακριβές κεντράρισμα και σύσφιξη φλαντζών, στομίων, δακτυλίων κ.λπ. σε σωλήνες και κυλινδρικά δοχεία. Με επιφάνεια τοποθέτησης για επίπεδες φλάντζες. Αυτόματη προσαρμογή ακόμη και εξαιρετικά διαφορετικών διαμέτρων μέσω στοιχείων σύσφιξης που σφίγγουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η διάταξη κεντραρίσματος CENTROMAT® εφαρμόζει με το κάτω στοιχείο σύσφιξης μέσα στο σωλήνα, ύστερα τοποθετείται η φλάντζα κ.λπ. και μέσω του άνω στοιχείου σύσφιξης κεντράρεται και συσφίγγεται οριστικά.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων, παραδίδουμε όλες τις εκδόσεις μόνο με ράγες τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα (VA 1.4301).

Βίντεο χρήσης

 
  Περιοχή σύσφιξης Βάρος  

Μέγεθος 1/es 120 - 250 mm 1,80 kg  
Μέγεθος 2/es 220 - 400 mm 5,20 kg  
Μέγεθος 3/es 300 - 640 mm 16,40 kg  
Μέγεθος 4/es 400 - 940 mm 39,00 kg  
Φύλλο διαστάσεων Τύπος 4s
 

Φύλλο διαστάσεων Τύπος 4s

 
Μέγεθος 1/es Μέγεθος 2/es Μέγεθος 3/es Μέγεθος 4/es  

a) 120 - 250 mm 220 - 440 mm 300 - 640 mm 400 - 940 mm  
b) 88 mm 144 mm 233 mm 300 mm  
c) 190 mm 309 mm 491 mm 636 mm  
d) 290 - 310 mm 445 - 505 mm 745 - 790 mm 850 - 960 mm  
e) 20 mm 26 mm 34 mm 36 mm  
f) 14 mm 21 mm 25 mm 36 mm  
g) 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Αρχική σελίδα
  Data protection