Τύπος 5 Διάταξη εσωτερικού κεντραρίσματος
  Τύποςe 5
 

Στοιχεία σύσφιξης που σφίγγουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για κεκαμμένους σωλήνες και καμπυλοσωλήνες όλων των ακτινών. Γρήγορος, ασφαλής χειρισμός χωρίς περαιτέρω βοήθεια: το “τρίτο χέρι” είναι περιττό – το κάτω στοιχείο σύσφιξης της διάταξης κεντραρίσματος σφίγγει τόσο μέσα στον κεκαμμένο σωλήνα, ώστε το πρόσθιο άκρο του άνω στοιχείου σύσφιξης να εφαρμόζει στη μετωπική πλευρά του κεκαμμένου σωλήνα. Η φλάντζα κ.λπ. τοποθετείται πάνω στο άνω στοιχείο σύσφιξης και συσφίγγεται. Κατάλληλο και για επίπεδες φλάντζες. Αυτόματη προσαρμογή διαμέτρων.

Για την αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων, παραδίδουμε όλες τις εκδόσεις μόνο με ράγες τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα (VA 1.4301).

Βίντεο χρήσης

 
  Περιοχή σύσφιξης Βάρος  

Μέγεθος 1/b-e 54 - 115 mm 1,00 kg  
Μέγεθος 2/b-e 85 - 195 mm 3,10 kg  
Μέγεθος 3/b-e 120 - 315 mm 9,30 kg  
Μέγεθος 4/b-e 180 - 520 mm 23,10 kg  
Φύλλο διαστάσεων Τύπος 5
 

Τύποςe 5 Φύλλο διαστάσεων

 
Μέγεθος 1/b-e Μέγεθος 2/b-e Μέγεθος 3/b-e Μέγεθος 4/b-e  

a) 54 - 115 mm 85 - 195 mm 120 - 315 mm 180 - 520 mm  
b) 250 mm 395 mm 660 mm 940 mm  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Αρχική σελίδα
  Data protection