ປະເພດ 1c ໂສ້ຕໍ່ທໍ່ກາງ
 
ປະເພດ 1c ຕ່ອງໂສ້ ປະເພດ 1c ໂສ້ສອງເສັ້ນ ປະເພດ 1c ຕ່ອງໂສ້
 

ປະເພດ 1c ຕ່ອງໂສ້ ສຳລັບໃຈກາງ ແລະ ຄວາມແໜ້ນຂອງທໍ່ຍາວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດ
ໃນໄລຍະເວລາ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງສຳລັບທໍ່ໂຄ້ງ, ພື້ນ, T-ຮູບແບບພາກສ
່ວນອື່ນໆຂອງທໍ່ ແລະ ຖັງໃສ່ນ້ຳ. 5 ລຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ສຳລັບຄວາມພ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ມີສາຍຕໍ່ໃຈກາງແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັນ:ການເລືອກລະຫວ່າງເຫຼັກເຄືອບສັງກະສີ ຫຼື ສະແຕນເລດ. ການປ່ຍນແປງທີ່ສຳຄັນໂດຍພຽງແຕ່ເອົາອອກ ຫຼື ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່. 1 ສາຍໂສ້ມາດຕະຖານ, 1 ສາຍເຄັ່ງ ແລະ ອາດຈະຈອດສາຍຂໍ້ຕໍ່.

 

ຂະໜາດ 150, ຄຸນນະພາບຂອງສາຍໂສ້ລຸ້ນທຳມະດາ, ຕ່ອງໂສ
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທີ່ເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ ຕາມທໍ່ນ້ຳ ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 168.3 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 650 ມມ = 5 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 150)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 125 ມມ

ຂະໜາດ 200, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາໃນລະດັບປານກາງ, ຕ່ອງໂສ້
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທີ່ເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ ຕາມທໍ່ນ້ຳ. ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 219.1 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 1275 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 200)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 177 ມມ

ຂະໜາດ 300, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາ, ຕ່ອງໂສ
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທີ່ເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ ຕາມທໍ່ນ້ຳ ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 323.9 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 1920 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 265 ມມ

ຂະໜາດ D 200, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາໃນລະດັບປານກາງ, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ໃຊ້ສຳລັບການຈອດທໍ່ຕາມທໍ່ຍາວ ແລະ ຕາມພາກສ່ວນທີ່ມີເສັນຜ່າສູນກາງວົງມົນພາຍນອກຂອງທໍ່ຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ: 1275 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 177 ມມ

ຂະໜາດ D 300, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາ, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ໃຊ້ສຳລັບການຈອດທໍ່ຕາມທໍ່ຍາວ ແລະ ຕາມພາກສ່ວນທີ່ມີເສັນຜ່າສູນກາງວົງມົນພາຍນອກຂອງທໍ່ຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ: 1920 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 265 ມມ

   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  ກັບໄປບ່ອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ