ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
โทรศัพท์: +49 (0)2225 7095715
แฟกซ์: +49 (0)2225 7095716
ที่อยู่อีเมลและเว็บยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภท 1a ประเภท 1a รอบวง ประเภท 1b
แคลมป์ จัดแนวด้านนอก

แบบพิเศษ
สำหรับการเชื่อมแบบรอบวง

แคลมป์
จัดแนวด้านนอกแบบรวดเร็ว
ประเภท 1c ประเภท 2 ประเภท 3a
โซ่ตั้งศูนย์ท่อ แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 15-64 มม.
แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-530 มม.
ประเภท 3b ประเภท 3c ประเภท 4
แคลมป์จัดแนวด้านใน แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-940 มม.
แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-520 มม.
ประเภท 4s ประเภท 5 ประเภท 6
แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 120-940 มม.
แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-520 มม.
อุปกรณ์เจาะ ลับเสี้ยน และลับคม
ประเภท 9 ประเภท 10 ประเภท 11
อุปกรณ์วัดระดับหน้าแปลน อุปกรณ์วัดมุมลาดเอียงของท่อ เหล็กเจาะนำศูนย์ (Center Punch)
ดาวน์โหลดรายการสินค้า ข้อตกลง
และเงื่อนไขทั่วไปในการค้า
ข้อมูลงานแสดงสินค้า
กลับที่หน้าเริ่มต้น Code of Conduct รายละเอียดผู้เผยแพร่เว็บ

จัดท่อให้อยู่ตรงกลาง — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2021
  Data protection