tin cậy của Centromat

 
Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
Germany
Điện thoại: +49 (0)2225 7095715
E-Mail: info@centromat.de
Internet: www.centromat.de
Giám đốc điều hành: Peter Müller
Tòa án đăng ký: Toài án quận Bonn
Số đăng ký thương mại: HRB 662
EORI Nr.: DE5006961 (Hệ thống đăng ký và nhận dạng các nhà hoạt động kinh tế)
Số đăng ký thuế: 222/5710/3401
Mã số thuế VAT theo phần § 27 a luật thuế VAT: DE 123375043
D-U-N-S® 325493047
Authorized Economic Operator (AEO)
Registration number: DE AEOC 130249

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH has the following certifications:
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 19600:2016
DIN EN ISO 37001:2018
SA 8000:2014


Trách nhiệm pháp lý

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH không chấp nhận trách nhiệm pháp lý liên quan đến độ chính xác, tin cậy hoặc tính toàn vẹn của thông tin hiển thị trên trang web của chúng tôi. Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH và các chi nhánh loại trừ hoàn toàn các trách nhiệm pháp lý cho các mất mát hoặc hư hỏng trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất do bản quản hay do hậu quả gây ra do sự truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoăc do sự không có sẵn thông tin, và áp dụng triệt để các điều khoản của luật pháp.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến toàn bộ thông tin và nội dung có trên trang web của chúng tôi thuộc về Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH, các nhà cấp phép của chúng tôi và những người chủ tương ứng của các quyền đó. Phần lớn nội dung được bảo hộ bởi luật bản quyền, luật nhãn hiệu và các quy định pháp lý khác. Trừ khi được đề cập cụ thể, không được sao chép nội dung này với mục đích sử dụng cá nhân. Không được sửa đổi, trình bày, in ấn hay chuyển cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích thương mại.

Tính sẵn có

Các dịch vụ trên web của chúng tôi được đưa ra mà không có bảo đảm cho trường hợp lỗi. Tính sẵn có của trang web không được bảo đảm, vì có thể có ngắt quãng do lỗi, do đang duy tu hoặc trong các tình huống mà chúng tôi không kiểm soát được. Chất lượng, chức năng, tính sẵn có hoặc hoạt động của trang web của chúng tôi và nội dung của nó không được bảo đảm. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, làm gián đoạn hoặc xóa nội dung trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào, và làm cho không truy cập được mà không cần thông báo trước.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong khi đã kiểm tra nội dung trang web ngoài được liên kết một cách cẩn thận, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung trong đó, nó thuộc trách nhiệm của các nhà vận hành những trang web đó.

Hàng bán dành riêng cho những người tự doanh phi nông nghiệp và các tổ chức công luật

Nếu bạn muốn mua sản phẩm của chúng tôi với tư cách cá nhân,
chúng tôi rất vui lòng được cung cấp cho bạn địa chỉ cả đại lý gần nhất.

  © Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  Trở về trang ban đầu