Loại 1a Loại 1a Orbital Loại 1b
Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên ngoài

Phiên bản đặc biệt
để hàn theo biên dạng

Kẹp gióng thẳng đường ống
nhanh từ bên ngoài
Loại 1c Loại 2 Loại 3c
Xích định tâm đường ống Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên trong Ø 15-64 mm
Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên trong Ø 54-940 mm
Loại 4 Loại 4s Loại 5
Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên trong Ø 54-520 mm
Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên trong Ø 120-940 mm
Kẹp gióng thẳng đường ống
từ bên trong Ø 54-520 mm
Loại 9   Loại 11
Thước căn chỉnh
góc mặt bích
  Thiết bị đột lỗ tâm
Tải Catalogue Các điều khoản
và điều kiện thương mại
Thông tin về hội chao
Trở về trang ban đầu Code of Conduct Dấu ấn

Gióng thẳng các ống — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022
  Data protection