Loại 3c Kẹp gióng đường ống từ bên trong
  Loại 3c
 

dùng để kẹp các đường ống có đường kính bằng nhau hoặc sử dụng như một kẹp với chỉ một chi tiết kẹp bung ra.

Để ngăn tình trạng ăn mòn điện hóa, tất cả các phiên bản chúng tôi cung cấp chỉ có thanh đỡ làm bằng thép không gỉ (VA 1.4301)

 
  Dải kẹp Khối lượng  

Cỡ 2 85 - 220 mm 2,40 kg  
Cỡ 3 120 - 350 mm 6,00 kg  
Cỡ 4 180 - 520 mm 14,00 kg  
Cỡ 4/s 400 - 940 mm 20,00 kg  
Bản vẽ kích thước loại 3c
 

Bản vẽ kích thước loại 3c

 
  Cỡ 2 Cỡ 3 Cỡ 4 Cỡ 4/s  

a)   85 - 220 mm 120 - 350 mm 180 - 520 mm 400 - 940 mm  
b)   144 mm 233 mm 300 mm 300 mm  
c)   480 mm 540 mm 630 mm 630 mm  
d)   335 mm 300 mm 325 mm 325 mm  
e)   26 mm 34 mm 36 mm 36 mm  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Trở về trang ban đầu