Loại 4s Kẹp gióng đường ống từ bên trong
  Loại 4s
 

Định tâm và kéo giãn một cách tương đối nhanh, an toàn và chính xác các mặt bích, các giá đỡ, các vòng đai...vv lên các đường ống và bình chứa hình trụ. Có bề mặt tiếp xúc cho các mặt bích trơn. Bù đường kính tự động kể các với các đường kính chênh lệch lớn thông qua các chi tiết giằng độc lập. Thiết bị định tâm CENTROMAT® với bộ phận dãn ra phía dưới nằm trong đường ống, mặt bích hoặc các chi tiết tương tự được gá, định tâm và kẹp bởi bộ phận dãn phía trên.

Để ngăn tình trạng ăn mòn điện hóa, tất cả các phiên bản chúng tôi cung cấp chỉ có thanh đỡ làm bằng thép không gỉ (VA 1.4301)

Video ứng dụng

 
  Dải kẹp Khối lượng  

Cỡ 1/es 120 - 250 mm 1,80 kg  
Cỡ 2/es 220 - 400 mm 5,20 kg  
Cỡ 3/es 300 - 640 mm 16,40 kg  
Cỡ 4/es 400 - 940 mm 39,00 kg  
Bản vẽ kích thước loại 4s
 

Bản vẽ kích thước loại 4s

 
Cỡ 1/es Cỡ 2/es Cỡ 3/es Cỡ 4/es  

a) 120 - 250 mm 220 - 440 mm 300 - 640 mm 400 - 940 mm  
b) 88 mm 144 mm 233 mm 300 mm  
c) 190 mm 309 mm 491 mm 636 mm  
d) 290 - 310 mm 445 - 505 mm 745 - 790 mm 850 - 960 mm  
e) 20 mm 26 mm 34 mm 36 mm  
f) 14 mm 21 mm 25 mm 36 mm  
g) 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Trở về trang ban đầu