Loại 9 Thước căn chỉnh góc mặt bích
  Loại  9
 
(bắt bằng các trục quay loại trượt vào) thước căn chỉnh có các trục quay loại trượt vào vừa với các lỗ bắt bu lông trên mặt bích với nhiều đường kính khác nhau. Giọt nước điều chỉnh được nằm giữa một thước tròn. Thước tròn có cả: các vạch theo độ và theo phần trăm độ nghiêng. Có thể chỉnh hoặc đọc ra kết quả góc hoặc độ nghiêng một cách dễ dàng mà không cần phải tính toán thêm. Bằng cách này các mặt bích có thể được gióng thẳng một cách rất chính xác. Vật liệu: Nhôm anốt hóa.
 
Cỡ 1 Cỡ 1a Cỡ 2

Chiều dài 300 mm,
cho khoảng cách lỗ trên mặt bích 35 - 190 mm, có các trục xoay loại trượt vào tiêu chuẩn 13 - 22 mm ø

Khối lượng: 0,30 kg

giống với cỡ 1, nhưng có các tấm dán từ tính để gắn trong trường hợp độ nghiêng lớn.Khối lượng 0,32 kg

Chiều dài 400 mm,
cho khoảng cách lỗ trên mặt bích 35 - 290 mm, có các trục xoay loại trượt vào tiêu chuẩn 13 - 22 mm ø

Khối lượng: 0,35 kg
Tất cả các dụng cụ đều đi kèm các phụ kiện sau:
Các trục quay loại trượt vào 12 - 18 mm ø. Ống lồng * 25 - 30 mm ø
*Ống cắm ngoài để bắt vào các trục quay tiêu chuẩn cho các lỗ trên mặt bích
25 - 30 mm ø
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2013

  Trở về trang ban đầu